Aktuality

Projekt – TERÉNNÍ ÚPRAVY SVÁŽNICE „V MEZNÝCH“

13.06.2023
Projekt – TERÉNNÍ ÚPRAVY SVÁŽNICE „V MEZNÝCH“

V roce 2023 jsme se zapojili do programu RP 17-23 Podpora zmírnění následků sucha v lesích, který vyhlásil Zlínský kraj:

 DT – Projekt „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest a pozemků určených k plnění funkcí lesů“ je spolufinancován Zlínským krajem.

Název projektu – TERÉNNÍ ÚPRAVY SVÁŽNICE „V MEZNÝCH“