B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.

Lesy a statky Tomáše Bati
Revír Jasenice: Pohled na Zemanku z Tetřeví

B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o.
Loučka u Valašského Meziříčí 44
756 44
telefon: 571 640 160
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CERTIFIKACE

Lesní výroba

Společnost hospodaří podle LHP, který končí v roce 2019.  Od počátku roku 2019 se již pracuje na novém LHP.

Bohužel, podmínky hospodaření se v posledních letech velmi změnily! Od roku 2015, kdy  jsme začali řešit problémy spojené s kůrovcovou kalamitou, postupně narůstal objem pěstební činnosti, v současné době až na částku cca 20 mil. Kč a těžba dříví vzrostla v roce 2018 na cca 105 tis. m3.

Pěstební činnost

Na lesním majetku společnost zajišťuje kompletní péči, od pěstební činnosti přes ochranu lesa až po těžbu a obnovu porostů.

Roční náklady na pěstební činnost se pohybují kolem 4 mil. Kč.

Hlavní prováděné výkony - průměrné roční objemy :
Zalesňování   - cca 35 ha, 126 tis. ks sazenic
Prořezávky   - 70 ha
Výsek plevelných dřevin   - 45 ha
Ochrana kultur proti zvěři   - 155 ha
Ochrana kultur proti buřeni   - 150 ha
Oplocování kultur   - 2 km

 

Těžební činnost

Těžební činnost realizujeme klasickými technologickými postupy, ale dle možností i moderními harvestorovými technologiemi, zejména v probírkových porostech . V náročných terénních podmínkách používáme k přibližování dříví také koně a lanovky. Pro odvoz dříví využíváme služeb soukromých autodopravců.

Průměrný roční objem vytěženého a přiblíženého dříví je asi 27,5 tis. m3.

Těžba
Jehličnatá
m3
Listnatá
m3
Celkem
m3
P.ú. do 40 let 800 100 900
P.ú. nad 40 let 2 000 500 2 500
Nahodilá 7 600 1 700 9 300
M.ú. 8 600 6 700 15 300
Celkem : 19 000 9 000 28 000

 

Součásti majetku je manipulační a expediční sklad ve Vsetíně. Pro účely zajištění minimálních výrobních nákladů a co nejkvalitnější sortimentace je výroba organizována tak, aby se na MES dostalo odpovídající dříví.